portret

Antonina Lorek

Doktorantka ASP w Krakowie. Zajmuje się głównie ceramiką, a ponieważ inspiruje się literaturą, często jako środka wzbogacającego moje formy ceramiczne używa słowa pisanego i mówionego. Stara się podkreślić, że tworzone przeze nią obiekty są tylko ozdobami dopełniającymi literaturę.

Kontakt

Galeria