Nówka Sztuka Mówi

Nówka Mówi

kiedy?

25–26 czerwca 2022 r.

weekend

gdzie?

Instytut Sztuki i Designu UP

ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków

Nówka Sztuki Mówi to cykl wydarzeń skierowanych nie tylko do twórców i entuzjastów sztuki i designu, ale do wszystkich zainteresowanych najświeższymi trendami i chcących zapoznać się z twórczymi pasjami artystów młodego pokolenia.

 

Cykl ten jest szansą na spotkanie z ekspertami i poznanie osobistości reprezentujących najnowszy nurt polskiej sceny artystycznej.


Nówka Sztuka Mówi przybliża też współczesne trendy w obszarze komunikacji i promocji, pozwalając odnaleźć się w nich kolekcjonerom sztuki i designu.


Nówka
Sztuka
Mówi
to cykl, który:

 • skłania do zastanowienia się nad kondycją rynku sztuki i designu w Europie Środkowej, stwarzając w ten sposób przestrzeń dla debaty pozwalającej twórcom, ekspertom i konsumentom wytworów działań artystycznych wyciągnąć konstruktywne wnioski,
 • dla twórców i profesjonalistów funkcjonujących na regionalnym rynku sztuki może być źródłem inspiracji, wskazującym nowe kierunki rozwoju,
 • pomaga nawiązać kontakty i współpracę pomiędzy twórcami, kuratorami oraz promotorami sztuki z Polski i zagranicy.

„Nówka Sztuka Mówi” to między innymi seminaria, debaty i warsztaty poświęcone dostępowi do sztuki i udziałowi w rynku artystycznym, zaadresowane nie tylko do hermetycznego kręgu twórców, ale również do przedstawicieli branż kreatywnych, potencjalnych przedsiębiorców, kolekcjonerów oraz zwykłych zjadaczy chleba, szukających odskoczni od sztampowej codzienności.

Wszystkie spotkania odbywać się będą w przestrzeni wirtualnej – w trybie online – jak też w realnej przestrzeni wystawienniczej, umożliwiając zainteresowanym uczestnikom wybór najdogodniejszej dla siebie formy udziału.

Nówka Sztuka Mówi za główne cele przyjmuje:

 • kształcenie twórców ukierunkowane na wyposażenie ich w odpowiednie zasoby wiedzy i kompetencji, umożliwiające im powodzenie w funkcjonowaniu na rynku sztuki oraz pozwalające skutecznie odnaleźć się w trudnym dla artystów w otoczeniu biznesowym;
 • wyposażenie młodych artystów w umiejętności marketingowe i promocyjne, umożliwiające im nawiązywanie kontaktów oraz współpracy z odbiorcami ich kreatywnych działań, aby w ten sposób stworzyć im warunki i zachęcić do kontynuacji swej twórczości, ułatwiając podążanie wybraną przez siebie ścieżką kreatywności artystycznej;
 • seminaria dedykowane zawodowcom – artystom, twórcom i profesjonalistom z branż kreatywnych, ukazujące sposoby budowania stabilnej pozycji na rynku kultury, w branżach kreatywnych oraz innych obszarach związanych z wykonywaniem zawodów artystycznych.

Jako cele szczegółowe Nówka Sztuka Mówi przyjmuje:

 • organizację debat, seminariów i warsztatów ukierunkowanych na szeroko rozumianą edukację artystyczną społeczeństwa, mającą owocować wzbudzeniem zainteresowania uczestnictwem w życiu kulturalnym i artystycznym;
 • umożliwienie kontaktów między przedstawicielami wszystkich branży kreatywnych z potencjalnymi odbiorcami, w tym wydawnictwami, księgarniami, architektami, projektantami, marszandami i agentami, przy jednoczesnym kultywowaniu świadomości w obszarze potencjału, potrzeb i specyfiki sektorów kreatywnych;
 • popularyzację wiedzy dotyczącej obszaru branż kreatywnych;
 • włączenie środowisk artystycznych miasta Krakowa do współpracy na rzecz promocji sztuki i designu oraz sposobów mających na celu ułatwienie absolwentom kierunków artystycznych wejście na ścieżkę kariery;
 • poszerzenie działalności oraz wsparcie eksperckie dla kadry zarządzającej na rzecz stałego doskonalenia i podnoszenia poziomu kompetencji;
 • umożliwienie sposobności spotkania wyjątkowych osobowości ze świata designu;
 • integracja środowiska związanego z designem oraz projektowaniem;
 • pomoc w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy między sektorem prywatnym (przedsiębiorstwa), środowiskiem akademickim (uczelnie) oraz sektorem rządowym (miasto) i pozarządowym (organizacje i instytucje kultury);
 • promocja rozwoju gospodarczego – „monetyzacja” sztuki i designu, rozwój różnorodnych branż przemysłu kreatywnego;
 • promocja samozatrudnienia i stymulacja postaw przedsiębiorczych, rozwój środowiska start–up’owego;
 • promocja aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • tworzenie filmów dokumentujących działania artystów w ich pracowniach i warsztatach, czyli w naturalnym środowisku twórczym; stała aktualizacja bazy prezentującej sylwetki i osiągnięcia twórców.
 • coaching – praca z artystami obszarze pomiędzy psychologią a project managementem zorientowana na przyszłość oraz realizację celów;
 • programy mentoringowe;
 • promocja działań ukierunkowanych na nawiązywanie współpracy między doświadczonymi twórcami, a młodymi artystami stojącymi na progu kariery twórczej i zawodowej;
 • inicjatywy wspierające proces profesjonalizacji.

Działania podejmowane w ramach seminariów, debat i warsztatów cyklu pt. „Nówka Sztuka Mówi” stanowią odpowiedź na społeczne potrzeby w obszarach edukacji artystycznej i promocji udziału w kulturze. Przybliżają one wiedzę na temat wartości sztuki i designu, tworzących je ludzi oraz ich miejsca w społeczeństwie. Pragniemy odnaleźć i nawiązać więzi pomiędzy sztuką a biznesem, pomiędzy designem a przedsiębiorstwami. Mają one przyczynić się do wytworzenia kompetencji umożliwiających sprawną współpracę między sektorami oraz kompetencji w zakresie współpracy między jednostkami oraz grupami twórców w oparciu o wiedzę na temat ponadczasowej wartości sztuki i projektowania otaczającego świata oraz docenieniu kreatywności i twórczości artystycznej. Spotkania i współpraca z profesjonalistami (przedstawicielami galerii, muzeów, wydawnictw, mediów, krytykami, ekspertami, wykładowcami) będą przyczynkiem pozwalającym kultywować taką wiedzę i rozwijać stosowne kompetencje. Celem jest dalszy dynamiczny rozwój polskich sektorów kreatywnych umożliwiający włączenie się w nie w szczególności młodym twórcom dopiero wchodzącym na rynek sztuki i designu.

W ramach cyklu podkreślona zostanie szczególna rola Krakowa na mapie polskiej sztuki i designu, jako miasta o wielowiekowej tradycji łączenia kultury, designu i architektury.

Organizatorzy:

logo
logo
logo

Współorganizator:

logo

Patroni:

logo
Logo – Radio Kraków
logo

Wydarzenie jest częścią programu Wydział Sztuki w Mieście 10.0. Współfinansowane ze środków programu strategicznego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” realizowanego w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.