NFT

Zapraszamy Artystów i Artystki do tokenizacji dzieł sztuki!

Dzięki naszemu Partnerowi – firmie SmartVerum – umożliwiamy umieszczanie dzieł cyfrowych (cyfrowo natywnych) oraz reprodukcji dzieł sztuki (fizycznych) na platformie mintiq.io

Jest to giełda sprzedaży, kupna i wymiany tokenów NFT stworzona z myślą o artystach, kolekcjonerach i instytucjach kultury.

Zapraszamy Artystów i Artystki do tokenizacji dzieł sztuki!

Dla Artysty:

1. wysyłasz reprodukcję pracy w dobrej rozdzielczości (do 8 prac)

2. zespół Nówki Sztuki zajmie się umieszczeniem Twojej pracy na platformie mintiq.io – giełdzie nft

3. firma SmartVerum odpowiada za proces przekształcenia dzieła cyfrowego na niepowtarzalny, niekopiowalny egzemplarz cyfrowy dzieła (token NFT) i finansuje proces jego utworzenia

4. opłaty transakcyjne związane z utworzeniem tokenu i umieszczania na platformie blockchain ponosi operator giełdy (SmartVerum)

5. po realizacji transakcji zakupu tokenu NFT przez Kupującego artysta otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o prowizję 20 procent.

Dla Kupującego:

Tokenizacja sztuki

Dzięki Internetowi rozprzestrzenianie twórczości artystów stało się nie tylko łatwe ale i popularne. Platformy typu Instagram, TikTok czy Discord to w zasadzie jedynie reklama twórczości, wydarzeń artystycznych czy też sprzedaż internetowa.
Rozwój technologii blockchain umożliwił tworzenie cyfrowej edycji dzieła poprzez opisywanie go jako unikalnego obiektu online i jednoznaczne śledzenie własności takiego obiektu. Jest to tworzenie cyfrowej edycji dzieła, której nie da się podrobić. W odróżnieniu od kopiowalnej natury plików komputerowych tokeny NFT jednoznacznie wskazują na cyfrowy oryginał i trwale zapisują historię poprzednich właścicieli. Takie cechy do tej pory charakteryzowały jedynie kryptowaluty, które nie nadawały się na nośniki dzieł sztuki.

Ta technologia zrewolucjonizowała rynek sztuki; najpopularniejsze galerie sztuki i domy aukcyjne – Christie’s, Sotheby’s, British Museum of London, Muzeum w Ermitrażu, Muzea Watykańskie – przeprowadziły serie tokenizacji min. Leonarda Da Vinci, Claude Moneta, Pablo Picassa, Rembranta, Gustava Klimt czy Katsushiki Hokusai. W Polsce NFT udostępnia m.in. Desa Unicum, Rempex czy Artinfo.

NFT stało się również formą przekazu docierającą do szerszego kręgu odbiorców oraz kolekcjonerów biegłych w cyfrowym świecie, poszukującymi głębi i wartości na rynku NFT.
Tokenizacja sztuki również manifestem sztuki cyfrowej w Internecie trzeciej generacji.

SmartVerum - logo

SmartVerum jest pionierem tokenizacji dzieł sztuki w Polsce. Doświadczony zespół dostarcza nowatorskie narzędzia, które prowokują do dyskusji o przyszłości rynku sztuki, panujących tu zasadach i obowiązujących modelach biznesowych. SmartVerum aktywnie tworzy i uczestniczy w wydarzeniach z pogranicza technologii, sztuki i biznesu.

Ważnym elementem pracy SmartVerum jest aktywne uczestnictwo w tworzeniu standardów i kształtowanie profesjonalnego procesu tokenizacji, które ma zabezpieczyć uczestników rynku, tj. artystę, kolekcjonera, instytucję pośredniczącą (dom aukcyjny, galeria sztuki, muzeum itp.) czy mecenasa.

SmartVerum współpracuje z galeriami i domami aukcyjnymi z Polski i zza granicy przygotowując dzieła artystów do debiutu sprzedażowego w formie NFT.
Aktywność SmartVerum można obserwować na Linkedin, Facebook, Twitter czy Instagram.