portret

Bartłomiej Bałut

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, adiunkt na Wydziale Malarstwa, prowadzi pracownię liternictwa i typografii. Jest również wykładowcą na Wydziale Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. W swojej pracy twórczej koncentruje się na napięciu pomiędzy potencjalnym znaczeniem swoich prac, ich niejednoznacznością, a emocjami odbiorcy – zadumą nad ulotnością, kruchością bytu, pięknem i siłą natury oraz jej relacji z kulturą.

Kontakt

Galeria