portret

Julia Jarża-Brataniec

1992-1997 – studia ASP na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wydział Grafiki. 2002-2017 asystent/adiunkt w pracowni Podstaw Projektowania Graficznego Krakowskiej Akademii Frycza Modrzewskiego na wydziale Malarstwa Sztalugowego i Architektury w Krakowie.
2008 – doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych ASP w Krakowie.
Stypendystka : Programu Tempus, Miasta Krakowa, Ministra Kultury i Sztuki.
Pracuje jako Kostiumograf filmowy, prowadzi warsztaty Graficzne i kostiumograficzne, zajmuję się grafiką, malarstwem, i fotografią.

Kontakt

Galeria