portret

Marta Bednarz

W 2020 roku ukończyła naukę w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, gdzie zrealizowała dyplom ze specjalizacji Grafika Warsztatowa. Obecnie studentka trzeciego roku Grafiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

W swojej twórczości posługuje się grafiką cyfrową oraz używa tradycyjnych technik artystycznych.

Współorganizatorka zbiorowej wystawy sztuk wizualnych „Wielodźwięk”, na której zaprezentowane zostały prace studentów Grafiki Uniwersytetu Pedagogicznego.
Realizacje Marty Bednarz były pokazywane w ramach Poster Challenge 2022 oraz Ilustracja – Nawigacja #2022.

Kontakt

Wiktoria Dąbrowska

Studentka trzeciego roku Grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. Autorka prac wystawianych w ramach wydarzenia KRAKERS (Poster Challange 2022) oraz Wydział Sztuki w Mieście (Wielodźwięk, Ilustracja – Nawigacja #2022). Kuratorka wystawy Wielodźwięk. Studiuje także Psychologię na Wydziale Filozoficznych Uniwersytetu Filozoficznego.
Aktualnie zorientowana na tematy związane z procesualnością sztuki oraz cielesnością.

Kontakt

Galeria